Psykologisk hållbarhet, vad är det?

  • Att leva ett liv som vi orkar leva, att hitta tillbaka till balansen i livet.
  • Vad kan du göra som individ och vad kan göras tillsammans med andra.

Målsättning

  • Göra psykologisk kunskap tillgänglig för många i tider av ökad psykisk ohälsa och sjukskrivningar pga. ångest, depression och utmattningssyndrom.
  • Erbjuda föreläsningar om psykologisk hållbarhet.
  • Öka kunskapsnivån om psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
  • Informera om psykologisk självhjälp.
  • Förebygga och hantera psykisk ohälsa genom ökad kunskap om psykologisk hållbarhet.
  • Sprida kunskap om hur vi kan ta hand om oss själva och medarbetare på ett psykologiskt hållbart sätt.
  • Övriga föreläsningsområden:
  • ADHD, Autismspektrumtillstånd, ångest, depression, tvångssyndrom, utmattmingssyndrom, psykossjukdomar, personlighetssyndrom, att vara anhörig, krisreaktioner, posttraumatiskt stressyndrom, rehabilitering, sorg och existentiella funderingar.