Foto: Francisco de Lacerda

Cecilia de Lacerda
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Föreläsar
e och författare

Profilområden

  • Psykologisk rådgivning
  • Föreläsningar
  • Självhjälpslitteratur
  • Kreativ verkstad och fotografi