Föreläsningar

Med målsättningen att sprida kunskap om hur vi människor kan ta hand om oss själva och varandra på ett psykologiskt hållbart sätt. Idag är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning ångest, depression och utmattningssyndrom. Vi behöver lära oss mer om hur vi kan ta hand om oss.

Hur?

Genom skräddarsydda föresläsningspaket eller seminarier/workshops för stora eller små grupper.

Självhjälpsbok

Boken ”En sak i sänder! Din egen guide till psykologisk hållbarhet” är tänkt som ett hjälpmedel för att hantera livet.

Övriga tjänster

Kreativ verkstad