Cecilia de Lacerda

 • Legitimerad psykolog och psykoterapeut
 • Föreläsare och författare
 • Över 30 års erfarenhet som psykolog och föreläsare
 • Arbetat med grupper, individuella kontakter och handledning
 • Arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Har yrkeserfarenhet från:
  somatisk vård, skola, omsorg, krisstöd, primärvård, heldygnsvård, öppenpsykiatrisk vård, anhörigstöd, undervisning och utbildning
 • Arbetar på Furuhöjden Rehabiliteringshem med cancerrehabilitering, rehabilitering efter hjärtkirurgi, rehabilitering vid neurologiska sjukdomar, poststroke och post-covid-19

Francisco de Lacerda

 • Professor
 • Civilingenjör
 • Fotograf